Hva gjør RPF?

Med jevne mellomrom arrangerer vi møter, kurs og konferanser med aktuelle tema innenfor vårt fagfelt. For våre medlemmer tilbyr vi tilrettelegging for utvikling av både faglig og sosialt nettverk. Det sosiale er derfor et viktig element i noen av sammenkomstene. RPF samarbeider med HR-Norge. Som medlem har du gratis tilgang til våre møter og mulighet til å delta i nettverks-grupper som er relevante for dine utviklingsområder. Du vil få invitasjon til våre medlemsmøter m.m, vanligvis via E-post. Som bedriftsmedlem kan flere fra bedriften møte på våre arrangementer. Er du interessert i medlemskap i RPF, kan du melde deg inn allerede i dag.

Bli medlem

Noe for deg?

Ingen er gitt å forstå alt alene, og svært få av oss vet alt vi ønsker å vite. Kunnskapen er likevel tilgjengelig for den som vet å knytte allianser og dra nytte av den erfaringen andre sitter med. For deg som er interessert i strategisk personalledelse og personal- og organisasjonsutvikling er Rogaland Personal Forum en slik ressurs.

Vår ambisjon er å gi våre medlemmer innblikk i aktuelle tema som kan knyttes til utviklingen av fagfeltet personalarbeid. Vi legger til rette for nettverksbygging og er en samarbeidspartner for det enkelte medlem. Våre medlemmer representerer et bredt spekter av yrker i privat og offentlig sektor i Rogaland. Det våre medlemmer har felles, er arbeid forankret i personal- og lederrelaterte oppgaver. Vår hovedsamarbeidspartner er BI. I tillegg har vi samarbeidsavtale med Top Temp – et Amesto-selskap, Relocation og Compendia. Alle disse tilfører oss ressurser og viktig kompetanse for at vi skal levere et best mulig produkt til våre medlemmer.