RPF er nå en del av HR Norge og heter HR Norge Rogaland. For å bli medlem, gå til HR Norge sine sider. www.hrnorge.no

Sammen skal HR Norge og HR Norge Rogaland sørge for at vi opprettholder nettverk og fokus på lederskap og HR i regionen.

Som medlem har du gratis tilgang til våre møter og mulighet til å delta i nettverks-grupper som er relevante for dine utviklingsområder. Du vil få invitasjon til våre medlemsmøter m.m, vanligvis via E-post. Som bedriftsmedlem kan flere fra bedriften møte på våre arrangementer. Er du interessert i medlemskap i RPF, fyller du bare ut skjemaet under.

Et utdrag av våre vedtekter som omhandler medlemskap finner du lengre ned på siden.

Innmeldingsskjema


§7 Medlemskap

Medlemskap i RPF er åpent for:

– Personer med kvalifiserte oppgaver innenfor foreningens form

– Personer som arbeider med personal-, ledelses – og organisasjonsspørsmål ved høyere læringsanstalter, forskningsinstitusjoner, arbeidslivets organisasjoner og som konsulenter.

– Bedrifter

– Studenter

– Andre særlig interesserte

Virksomhetsmedlemskap

Virksomhetsmedlemskap kan tegnes av private virksomheter og organisasjoner, og statlige, fylkeskommunale og kommunale etater, institusjoner og virksomheter. Medlemskapet personifiseres gjennom en kontaktperson. Virksomheten kan i tillegg ha et ubegrenset antall kontaktpersoner.

Man kan velge å tegne virksomhetsmedlemskap på konsernbasis. Det fastsettes en egen sats for konserner, som gjennom slik medlemsregistrering gis adgang til å la heleide døtre (100 % eid) bli omfattet av konsernets overordnede medlemskap. Konsern virksomhetsmedlemskap kan bare omfatte to organisatoriske nivå, dvs. mor og datter.

Individuelt medlemskap

Individuelt medlemskap kan tegnes av alle enkeltpersoner som er interessert i organisasjonens formål. Studenter, pensjonister og personer som i en overgangsperiode er uten fast arbeid kan bli medlem til redusert pris, uten stemmerett og med noen begrensninger i medlemsfordelene.

Opphør medlemskap

Medlemskapet opphører ved 2 måneders oppsigelse før nytt kontingent år 1 januar trer i kraft. Du/ dere mister fordeler av dette medlemskap umiddelbart etter 1 januar.

Dersom styret ut i fra etiske hensyn finner å suspendere eller avvikle medlemskap, kan dette gjøres etter enstemmig styrevedtak.